SLtranslation

Om mig

Bakgrund

Sedan 2014 Heltid översättare och auktoriserad translator Svenska › Franska
2012–2013 Magisterexamen i facköversättning (språk: svenska, engelska, arabiska till franska)
ITIRI, Strasbourg (Frankrike)
2001–2012 Arbetsförmedlare och handläggare i europeiska projekt
Pôle emploi Alsace, Mulhouse och Strasbourg (Frankrike)
1997–2001 Handläggare
Aléos, Mulhouse (Frankrike)
1998–1999 Lärare i franska som andraspråk
Atout Langues, Mulhouse (Frankrike)
1997 Praktik
Europarådet, Strasbourg (Frankrike)
1996 Praktik
Europaparlamentet, Luxembourg
1996 Filosofie Magisterexamen i statskunskap
Högskolan i Växjö
1996 DEA i statskunskap, Europeiska studier
IEP, Strasbourg (Frankrike)
1995 Ammanuens i politologi
Institutionen för Samhällskunskap, Högskolan i Växjö
1993–1995 Cirkelledare i franska
TBV, Växjö
1992–1995 Tolk i arabiska och franska
Invadrarenheten, Växjö Kommun
1993–1995 Flera Tolkutbildningar
Statens Invandrarverk, Växjö
1995 Filosofie Kandidatexamen på Kulturvetarlinjen
Högskolan i Växjö
1968–1990 Barndom och studier
Algeriet